Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komasácia – význam cudzieho slova

hromadenie, sceľovanie (napr. pozemkov)