Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kombinácia – význam cudzieho slova

zoskupovanie, spájanie, vytváranie vzťahov; úsudok, usudzovanie; dohad, domnienka; v matematike zoskupenie určitého množstva prvkov vybraných z daného množstva podľa určitých pravidiel