Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kombinát – význam cudzieho slova

spájanie podnikov do účelového celku