Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kombinovať – význam cudzieho slova

spájať, zoskupovať, skladať; usudzovať, dohadovať sa, domnievať sa