Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kombustibilný – význam cudzieho slova

horľavý, spáliteľný