Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kombustibilný - význam cudzieho slova

horľavý, spáliteľný