Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komerčný – význam cudzieho slova

obchodný, obchodnícky, trhový