Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komisár - význam cudzieho slova

osoba určená na vykonanie zvláštnej úlohy, zastupujúca štát, štátnu správu alebo významnú organizáciu; stupeň úradnej hodnosti v štátnej správe