Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komisionár – význam cudzieho slova

obchodník vykonávajúci pre príkazcu určitú záležitosť