Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komorný – význam cudzieho slova

vzťahujúci sa ku komore; jemný, intímny, vycibrený; v hudbe označenie pre malý počet nástrojov (komorný orchester, komorná skladba)