Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komparácia - význam cudzieho slova

porovnávanie, prirovnávanie, stupňovanie prídavných mien