Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komparatív - význam cudzieho slova

druhý stupeň stupňovania prídavných mien a prísloviek