Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kompenzácia – význam cudzieho slova

náhrada, odškodnenie; v biológii vyváženie určitého defektu alebo nedostatku; v psychológii prekonanie pocitu menejcennosti; vzájomné vyrovnanie; poskytnutie náhrady; vzájomné vyúčtovanie pohľadávok a záväzkov