Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kompenzátor - význam cudzieho slova

vyrovnávacie zariadenie; vyvažovač, vyrovnávač; korektor, zariadenie vyrovnávajúce dráhový rozdiel koherentných zväzkov lúčov