Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kompilácia – význam cudzieho slova

dielo vytvorené prevzatím cudzích poznatkov alebo s použitím výňatkov z cudzieho diela; zhromažďovanie, zostavovanie; prevedenie počítačového programu zo zdrojového na výsledný