Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komplementár - význam cudzieho slova

spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý za jej záväzky ručí celým svojim majetkom