Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komplexná funkcia – význam cudzieho slova

matematický výraz - funkčnými hodnotami takejto funkcie sú komplexné čísla