Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komprimovať - význam cudzieho slova

stláčať, zhusťovať, zahusťovať; vo výpočtovej technike zakódovaním alebo odstránením opakovaných znakov zmenšiť priestor zabraný na dátovom nosiči