Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komunálny – význam cudzieho slova

patriaci obci, týkajúci sa obce