Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konškolák - význam cudzieho slova

zastaralý výraz označujúci spolužiaka