Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konškolák – význam cudzieho slova

zastaralý výraz označujúci spolužiaka