Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konštanta – význam cudzieho slova

stála, nepremenná veličina