Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konštelácia – význam cudzieho slova

postavenie; súbeh, stav okolností, stav vecí; postavenie hviezd, z ktorého astrológovia usudzujú na ľudský osud