Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konštitúcia – význam cudzieho slova

usporiadanie, stavba živého organizmu; usporiadanie atómov v molekule; telesné a osobnostné znaky jedinca; stavba tela; ústava