Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konštitucionalistika – význam cudzieho slova

veda o ústavnom práve