Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konštituovať – význam cudzieho slova

ustanovovať, zakladať, zriaďovať