Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konštrukcia – význam cudzieho slova

zostavenie, zhotovenie, zostrojenie; spôsob stavby, stavba samotná; kostra stavby; stavba tela, telesný stav; umelá predstava, výmysel