Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konštruktívny - význam cudzieho slova

tvorivý, činorodý, aktívny