Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konštruktívny – význam cudzieho slova

tvorivý, činorodý, aktívny