Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konštruktivizmus – význam cudzieho slova

umelecký, predovšetkým architektonický smer 20. rokov 20. storočia zdôrazňujúci konštrukciu, kvalitu materiálu a účelnosť