Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koncentrát – význam cudzieho slova

zahustený roztok; kovom obohatená surovina po koncentrácii rudy; zvyšok po odparení rozpúšťadiel