Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koncentrátor dát – význam cudzieho slova

vo výpočtovej technike združovacie zariadenie vytvárajúce dočasné dátové spojenia priestorovým alebo časovým delením na jednom dátovom okruhu