Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konchológia – význam cudzieho slova

náuka o schránkach mäkkýšov