Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koncil ekumenický – význam cudzieho slova

svetový koncil, koncil všetkých cirkevných najvyšších hodnostárov (biskupov) za predsedníctva pápeža