Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kondícia - význam cudzieho slova

podmienka; duševný a telesný stav; súkromné doučovanie