Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kondemnácia – význam cudzieho slova

odsúdenie, prekliatie; vyradenie lode z prevádzky