Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kondenzácia – význam cudzieho slova

zhusťovanie, zrážanie, skvapalňovanie pár; spájanie dvoch molekúl organickej zlúčeniny do jednej väčšej molekuly s malou molekulovou hmotnosťou