Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kondenzácia - význam cudzieho slova

zhusťovanie, zrážanie, skvapalňovanie pár; spájanie dvoch molekúl organickej zlúčeniny do jednej väčšej molekuly s malou molekulovou hmotnosťou