Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kondenzátor – význam cudzieho slova

výmenník tepla chladiaceho zariadenia; zariadenie na zhromažďovanie elektrických nábojov zložené z dvoch vodičov oddelených izolátorom