Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kondenzovať – význam cudzieho slova

skvapaľňovať