Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konjugácia – význam cudzieho slova

časovanie slovies; spojenie, splynutie napr. buniek pri pohlavnom rozmnožovaní rastlín a prvokov; párovanie chromozómov