Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konjunktív - význam cudzieho slova

slovesný spôsob vyjadrujúci prianie, možnosť, neistotu, neskutočnosť