Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konjunktúra – význam cudzieho slova

priaznivá situácia, vhodná zhoda okolností; obdobie hospodárskeho rozmachu