Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konkáva, konkavita – význam cudzieho slova

vyhĺbenina, vydutosť, zakrivenie plochy dovnútra