Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konkávny - význam cudzieho slova

vydutý, zakrivený dovnútra