Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konkávny – význam cudzieho slova

vydutý, zakrivený dovnútra