Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konkláve - význam cudzieho slova

prísne uzavreté miesto pre zhromaždenie kardinálov pri voľbe pápeža; toto zhromaždenie