Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konkláve – význam cudzieho slova

prísne uzavreté miesto pre zhromaždenie kardinálov pri voľbe pápeža; toto zhromaždenie