Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konklúzia – význam cudzieho slova

záver; konečný výsledok; konečné rozhodnutie, úsudok