Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konkludentný čin – význam cudzieho slova

z ktorého možno usudzovať na skutočné myslenie jednajúceho