Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konkordácia – význam cudzieho slova

súhlas, zhoda; abecedný zoznam aj so slovne zhodnými miestami jednej alebo viacerých kníh; výskyt rovnakých znakov u dvoch rozličných organizmov, napr. u dvojčiat; v geológii súhlasné uloženie vrstiev dvoch rôzne starých súvrství; v hudbe konsonujúci trojzvuk