Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konkordácia, konkordancia – význam cudzieho slova

súhlas, zhoda; výskyt rovnakých znakov u dvoch rozličných organizmov, napr. u dvojčiat; v geológii súhlasné uloženie vrstiev dvoch rôzne starých súvrství