Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konkrétum – význam cudzieho slova

skutočná, zmyslami vnímateľná skutočnosť; podstatné meno pomenovávajúce bytosti a veci