Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konkubinát - význam cudzieho slova

trvalé súžitie muža a ženy bez formálneho uzavretia manželstva