Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konotácia – význam cudzieho slova

významový alebo štylistický odtieň doplňujúci základný význam